.

ประพฤติดี  มีวิชา  สามัคคี  มีวินัย

 
 
 
  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ เชิญโรงเรียนสังกัด สพม.31 ส่งนักเรียนเข้าร่วม  
      

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ เชิญโรงเรียนสังกัด  สพม.31  
ส่งนักเรียนเข้าร่วม "กิจกรรมติวเข้มภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ GAT PAT"
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามโครงการพัฒนาผู้เรียน
เพื่อเป็นคนไทยยุคใหม่ มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  มีความเป็นพลโลก
ระหว่างวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 
ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)  
ส่งใบสมัครเข้าอบรมภายในวันที่ 20  สิงหาคม 2556  
โดยส่งตามวิธีการทางใดทางหนุ่ง ดังนี้

1.  ส่งที่ email : aop_fld_237@hotmail.com
2.  ส่งทางโทรสารโรงเรียนสุรนารีวิทยา หมายเลข 044-255741
3.  ส่งเป็นหนังสือราชการถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

าวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
าวน์โหลด
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน/ครูที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม
าวน์โหลด
สถานที่จัดกิจกรรม 1

าวน์โหลดสถานที่เข้าร่วมกิจกรรม / รายวัน

าวน์โหลดแบบส่งรายชื่อนักเรียน/ครูเข้าร่วมกิจกรรม

 
ประกาศโดย : : โรงเรียนสุรนารีวิทยา
วันที่ประกาศ : 2556-08-05
 

 

 

 ดร.สมัคร ไวยขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

 

 
กันยานยน 2557
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 20 กันยานยน 2557
 
:Sura Nari Witthaya School
248 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองจ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044255739  Fax : 044255741
Email : srn_korat@hotmail.com