.

ประพฤติดี  มีวิชา  สามัคคี  มีวินัย

 
 
 
  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ เชิญโรงเรียนสังกัด สพม.31 ส่งนักเรียนเข้าร่วม  
      

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ เชิญโรงเรียนสังกัด  สพม.31  
ส่งนักเรียนเข้าร่วม "กิจกรรมติวเข้มภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ GAT PAT"
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามโครงการพัฒนาผู้เรียน
เพื่อเป็นคนไทยยุคใหม่ มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  มีความเป็นพลโลก
ระหว่างวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 
ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)  
ส่งใบสมัครเข้าอบรมภายในวันที่ 20  สิงหาคม 2556  
โดยส่งตามวิธีการทางใดทางหนุ่ง ดังนี้

1.  ส่งที่ email : aop_fld_237@hotmail.com
2.  ส่งทางโทรสารโรงเรียนสุรนารีวิทยา หมายเลข 044-255741
3.  ส่งเป็นหนังสือราชการถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

าวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
าวน์โหลด
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน/ครูที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม
าวน์โหลด
สถานที่จัดกิจกรรม 1

าวน์โหลดสถานที่เข้าร่วมกิจกรรม / รายวัน

าวน์โหลดแบบส่งรายชื่อนักเรียน/ครูเข้าร่วมกิจกรรม

 
ประกาศโดย : : โรงเรียนสุรนารีวิทยา
วันที่ประกาศ : 2556-08-05
 

 

 

 ดร.สมัคร ไวยขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

 

 
มกราคม 2558
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 มกราคม 2558
 
:Sura Nari Witthaya School
248 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองจ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044255739  Fax : 044255741
Email : srn_korat@hotmail.com
basketbol potas basketbol potas basketbol potalari basketbol potasi
basketbol potas basketbol potas basketbol potalari basketbol potasi
basketbol potas basketbol potas basketbol potalari basketbol potasi
basketbol potas basketbol potas basketbol potalari basketbol potasi
basketbol potas basketbol potas basketbol potalari basketbol potasi